RADOŠĀ PLATFORMA RĒZEKNĒ: INTERVIJA AR RĒZEKNES BIEDRĪBAS “ARTISTENCE” DIBINĀTĀJU ANDRI UŠKĀNU

Katrai pilsētai Latvijā piemīt sava unikālā gaisotne, vēsturiskās atmiņas, simboli, mīti un, protams, pašu iedzīvotāju radošais un uzņēmīgais gars, kas spēj pārsteigt un iedvesmot. Meklējot šīs neatkārtojamās pilsētu vienības un veicinot to atpazīstamību, pilsētas informācijas portālu tīkls Pilseta24.lv uzsāk savu ceļojumu pa Latvijas radošajām industrijām.

image

Mūsu pirmā pietura ir Rēzeknē, kur tikāmies ar Andri Uškānu, vienu no biedrības “Artistence” dibinātājiem. Šī ir vienīgā sabiedriskā platforma pilsētā, kas apvieno vairākus radošo industriju pārstāvjus mākslas un kultūras vērtību popularizēšanai un sabiedrības izglītošanai.

image

“Individuāli ir ļoti grūti kaut ko panākt” 

Mūsdienās bieži vien veidojas starpkultūru vai starpsektoru sadarbība, ko atbalsta daudzi radošo industriju pārstāvji. Pēc šādiem principiem darbojas arī Rēzeknes biedrība “Artistence”. Andris Uškāns atzīst: “Individuāli ir ļoti grūti kaut ko panākt, īpaši māksliniekiem. Cilvēkam mēdz būt izcila radoša domāšana un iztēle, bet trūkst iemaņu, kas saistītas ar darba organizēšanu. Kopš biedrības dibināšanas 2010. gadā mēs kopā esam spējuši izveidot vairākas struktūrvienības, kuras darbojas mākslas, mūzikas, teātra un sporta jomās. Nesen tika izveidots arī fotoklubs, top ekoloģijas grupa.”

image

Gan pieredzes apmaiņai, gan projektu realizēšanai tiek veidota cieša sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu, Rēzeknes Mūzikas vidusskolu, Latvijas Mākslas akadēmiju, Preiļu Alternatīvās kultūras atbalsta centru (PAKAC) un citām organizācijām. Biedrības darbības virzieni ir pārstāvēti vairākos mākslas pasākumos kopš 2006.gada: mākslas un mūzikas notikumos, dzejas lasījumos, teātra izrādēs, radošajās darbnīcās u.c.

image

“Mēs uztveram pilsētai nepieciešamās pārmaiņas un piedāvājam jaunas iniciatīvas” 

Viesošanās biedrības “Artistence” telpās ļauj saprast, cik svarīgs ir katra cilvēka radošais spēks un vēlme pašam iesaistīties savas pilsētvides veidošanā. “Bieži cilvēki nāk pie mums ar ideju, kuru grib realizēt, taču vienatnē nespēj to paveikt spēka vai resursu neesamības dēļ. Mēs labprāt atbalstām šādas iniciatīvas ar padomu, biedrības telpām, iekārtām vai materiāliem,” stāsta Andris.

image

Vairākus biedrības projektus “iedvesmo” pilsētas sociālās, kulturālās, ģeogrāfiskās vai ekonomiskās struktūras problēmas. “Mēs uztveram pilsētai nepieciešamās pārmaiņas un piedāvājam jaunas iniciatīvas.” Tā šogad biedrībai tika piešķirts finansējums dizaina darbnīcas un velonovietņu ierīkošanai.

“Latvijā vēl īsti nav attīstījusies brīvprātīgā darba ētika”

“Artistences” ikdienā netrūkst arī izaicinājumu. Tā, piemēram, bieži vien biedrībai nav iespēju izmaksāt algu tās dalībniekiem un tāpēc tiek piedāvāts sadarboties pēc brīvprātīgā darba principiem.

image

Andris Uškāns uzsver: “Latvijā vēl īsti nav attīstījusies brīvprātīgā darba ētika. Pārsvarā to izprot tikai tie, kuriem šī domāšana tika iemācīta jau skolas solā. Par laimi, ikdienā sastopam daudzus radošus un sociāli aktīvus cilvēkus, kuri, domājot par nākotnes karjeru, labprāt izmanto mūsu kopīgi radītās iespējas.”

image

Text and images: Art Links People. Published in: pilseta24.lv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: